EED – Energieffektivitetsdirektivet

Kender du den nye

EU-lovgivning?

Fremtidens forbrugsmåling

skal være fjernaflæst

EU arbejder på en grønnere fremtid, og det betyder markante ændringer inden for forbrugsmåling. Bl.a. skal alle manuelle forbrugsmålere være udskiftet til fjernaflæsning senest i 2027. Dette er den næste fase af EU’s Energy Efficiency Directive (EED 2018) med det mål, at vi allesammen bliver bedre til at spare på energi og ressourcer. Det skal blandt andet ske ved at give forbrugerne adgang til opdaterede forbrugsdata via apps eller webportaler. Når beboerne kan følge deres forbrug, kan de også nemmere ændre adfærd og reducere energiforbruget. Så de nye regler er helt i tråd med det fælles fokus på de globale energiressourcer og FN´s Verdensmål, og de vil indgå i dansk lovgivning i løbet af 2020.

EED KORT OG GODT

  • Energi-, varmtvands- og varmefordelingsmålere monteret efter 25. okt. 2020 skal kunne fjernaflæses.
  • d. 25. okt. 2020 skal alle forbrugsmålere, dvs. også målere der kræver aflæsning på selve måleren, aflæses mindst to gange årligt, og brugerne skal modtage forbrugsinformation lige så ofte.
  • Fra d. 1. jan. 2022 skal målere med fjernaflæsning aflæses månedligt, og brugerne skal have forbrugsinformation med samme interval.
  • d. 1. januar 2027 skal alle målere kunne fjernaflæses. Målere der ikke kan fjernaflæses, skal derfor udskiftes senest d. 31. dec. 2026, medmindre det kan godtgøres, at det ikke vil være rentabelt.

Lovgivning indenfor vand

Loven kræver individuelle varmtvandsmålere i alle flerbrugerejendomme. For eksisterende varmtvandsinstallation i bestående bebyggelse er kravet betinget af, at målerinstallationen er rentabel

Læs mere

Lovgivning indenfor varme

Siden 1999 har det været lovpligtigt at afregne varmeforbruget efter individuel måling i Danmark. Formålet med loven er at begrænse udledningen af kuldioxid gennem en forbedring af energieffektiviteten.

Læs mere