Temperatur og fugtsensor Elvaco CM10w

Undgå dårligt indeklima

og skimmelsvamp

Elvaco CMa10W måler kontinuerligt den relative luftfugtighed, så man kan undgå et dårligt indeklima og samtidig opdage kuldebroer, som kan give træk, større varmeregninger og skimmelsvamp. Temperatur- og fugtsensoren kan placeres flere steder i ejendommen alt afhængig af, om man ønsker at overvåge luftfugtigheden eller måle om der er fugtdannelser. I begge tilfælde er det vigtigt, at den placeres korrekt, så man får bedst mulig udnyttelse af sensoren.

Aflæsning af temperatur- og fugtsensor

Elvaco CMa10W er designet til fjernaflæsning og kan aflæses via radionetværket Brunata Net. Netværket kan opsættes i alle typer ejendomme og kan opdatere data helt ned til hvert 15. minut.

Med Brunata Net vil du som ejendomsadministrator få mulighed for at følge sensordata via Brunata Online. Brunata Online giver både beboere og administrator mulighed for at få et nemt og hurtigt overblik over data, der kan følges online.

Kontakt vores salgsafdeling

Korte fakta

 • wM-Bus radiomodul
 • Måler aktuel temperatur
 • Med display
 • Batterilevetid på op til 12 år

Fjernaflæsning giver

flere muligheder

Følg ejendommens forbrug og giv beboerne adgang til at se deres eget forbrug på PC, tablet og mobil.

Se mere

Brunatas temperatur- og fugtsensor

til et godt indeklima

Fakta om Elvaco CMa10W temperatur- og fugtsensor til rum

 • Kan bidrage til at forbedre ejendommens indeklima
 • Kan hjælpe med at opdage fugtdannelser
 • Nøjagtig måling på +/- 1,5 oC og +/- 4 % RHMåler den aktuelle temperatur og luftfugtighed via indbygget føler.
 • Måler temperatur inden for områderne -20 °C til 55 °C og luftfugtighed inden for 0 % RH til 100 % RH.
 • Leveres med indbygget w-MBus radiomodul, der sender data hvert 6. minut.
 • Sensoren har en batterilevetid på op til 12 år.

Placering af fugtsensor

Elvaco CMa10W bør placeres i ejendomme, hvor man ønsker at overvåge luftfugtigheden, eller måle, om der er fugtdannelser. I begge tilfælde er det vigtigt, at sensoren placeres korrekt, så man får bedst mulig udnyttelse af sensoren. Ønsker man at måle temperaturen, skal sensoren placeres et sted, hvor temperaturen afspejler den reelle temperatur i rummet, dog ikke et sted, hvor direkte sollys kan påvirke måling, eller på ydervægge, da de kan være koldere end selve rummet. Ønsker man derimod at måle, om der er fugtdannelser eller kuldebroer, skal sensoren placeres steder, hvor man har mistanke om, at dette kunne finde sted. Det kunne f.eks. være kældre eller ydervægge.

Brunatas tips til et godt indeklima

Elvaco CMa10W anvendes til at måle temperaturen og den relative luftfugtighed i et rum. Hvis beboeren også følger disse tips, er man godt på vej mod et godt indeklima i hjemmet.

 • Ved for høj luftfugtighed, bør der luftes ud 5-10 minutter tre gange dagligt, så luften bliver udskiftet.
 • Indbyggede udluftningskanaler i bygningen bør holdes åbne.
 • Luft ud på badeværelset efter bad (via vindue eller ventilator).
 • Luft ud i køkkenet ved madlavning (via emhætte, ventilator, vindue eller indbygget kanal).
 • Kog maden i gryder med låg på (så spares der også på strømmen).
 • Vasketøj bør hænges til tørre uden for opholdsrum (helst udenfor eller på tørreloft).
 • Hvis mange mennesker opholder sig indendørs, er det ekstra vigtigt at lufte ud.
 • Er luftfugtigheden for lav, bør den bygningsansvarlige eller administrator kontaktes.

Læs også: Guide til et godt indeklima