15. oktober 2021

Tips og guides

Varmeforbrug – Sådan sparer du på varmen i din bolig

Er din varmeregning højere end sidst? Det kan der være flere grunde til. Dit forbrug kan være steget, ligesom priserne hos den leverandør, der forsyner dig med varme, kan have ændret sig. Men også andre ting kan være grund til, at din varmeregning er højere end året før – eller lavere for den sags skyld.

Følg dit varmeforbrug

Har fyringssæsonen været koldere end sædvanligt, kan det være én af grundene til en høj varmeregning. Det er en god idé at følge dit varmeforbrug, så du kan følge med i, hvor meget varme du bruger og regulere dit forbrug derefter. På den måde kan du undgå en ubehagelig overraskelse i form af en meget højere regning.

En gang om året får du en varmeopgørelse sammen med dit forbrugsregnskab. Her kan du se, hvor meget varme du har brugt. Men du kan også selv notere i løbet af de kolde måneder, hvor meget varme du bruger i din bolig.

Bor du i lejlighed, kan du aflæse dit forbrug på varmemåleren på hver enkelt af dine radiatorer, hvis I har elektroniske varmemålere i din ejendom. Nogle elektroniske varmemålere kan du endda fjernaflæse via din PC eller telefon.

Har I i stedet fordampningsmålere, kan det være mere besværligt at aflæse forbruget. I nogle ejendomme bliver forbruget beregnet og afregnet ved hjælp af en fordelingsnøgle, der fordeler hele bygningens forbrug mellem beboerne. Det betyder, at du ikke kan følge dit eget forbrug nøjagtigt, men at udgifterne bliver fordelt mellem dig og dine naboer.

LÆS OGSÅ: Sådan nedsætter du dit elforbrug

Nye lovkrav gør det nemt for dig at følge med

Har I fjernaflæste målere i din ejendom, har du fra 1. januar 2022 krav på at modtage oplysninger om dit forbrug en gang om måneden. Det gør det nemt at følge med i, hvor meget varme du bruger i din bolig.

Fra januar 2027 skal alle forbrugsmålere i EU være udskiftet med fjernaflæste målere. Det betyder for dig, at du får et mere præcist overblik over dit forbrug.

Læs mere om reglerne i EED-direktivet her

Vil du vide mere om Brunatas varmemåler?

Brunata Minometer M8 er en elektronisk måler til registrering af varmeforbruget fra en radiator. Varmemåleren kan fjernaflæses og kan registrere hver enkelt beboers individuelle varmeforbrug i en ejendom. Erfaring viser, at individuel måling af varmeforbruget giver energibesparelser – og det er både til gavn for miljøet og beboerens økonomi.

Læs mere om Brunatas varmemåler her

Påvirkning af dit varmeforbrug

Hvilken type bolig du bor i, hvor stor den er, og hvor mange I bor under samme tag har alt sammen indflydelse på, hvor meget energi du bruger til at varme værelser og stuer op til en behagelig temperatur.

Nogle af faktorerne er du selv herre over. Andre er ude af dine hænder. Læs her, hvad der kan påvirke dit forbrug og størrelsen på din varmeregning.

6 ting der påvirker hvor meget varme du bruger

 1. Du har været mindre hjemme – Har du været ude at rejse i to uger denne vinter, mens du blev hjemme sidste år, har du sandsynligvis brugt mindre varme i år. Især hvis du huskede at skrue ned for dine radiatorer, mens du var bortrejst.
 2. Du har været mere hjemme – Har du brugt flere timer i din lejlighed i år, end du plejer, kan det afspejle sig i dit forbrug af varme. Har du arbejdet hjemme, haft flere sygedage på sofaen eller tilbragt ferien i din bolig, har du og din familie formentlig haft et højere varmeforbrug end år, hvor I ikke har været meget hjemme.
 3. Ombygning – Har I udbygget boligen, måske inddraget et loftsrum til beboelse eller slået værelser sammen, kan det ændre på varmeforbruget.
 4. Renovering – Har bygningen, du bor i, fået f.eks. nye vinduer eller er den blevet isoleret, har det typisk den positive effekt, at dit varmeforbrug falder.
 5. Ny varmekilde – Er fyret eller fjernvarmeanlægget i bygningen blevet udskiftet med et nyt, har det også indflydelse på forbruget af varme. Ligesom det også kommer til at ændre forbruget, hvis du har nedlagt en brændeovn og ikke længere varmer din stue op ved at fyre med brænde.
 6. Antallet af graddage – Har der været koldere denne fyringssæson end året før, har du muligvis skruet op for varmen indenfor i takt med, at temperaturen er faldet udenfor. Jo flere graddage, et år har haft, jo større vil varmeforbruget typisk være.

Hvad er graddage?

Graddage er en målestok for, hvor koldt det har været i løbet af fyringssæsonen og hvor meget energi, der skal bruges til at varme din bolig op. Du kan bruge graddagetallet til at sammenligne dit varmeforbrug med tidligere år.

Du kan læse mere om graddage her

Kilde: Teknologisk Institut

Gode råd til et lavere varmeforbrug

Der er flere ting, du kan gøre for at sænke varmeforbruget i din bolig. Både dine egne vaner og tilstanden på den bygning, du bor i, har indflydelse på, hvor stor en varmeregning du får.

Små ændringer som at skrue lidt ned for varmen og kun lufte ud i kort tid ad gangen kan gøre en forskel. Ligesom ny intelligent teknologi også kan hjælpe dig og dine naboer med at spare på forbruget.

LÆS OGSÅ: Spar på vandet – og din vandregning

Hvordan sænker jeg mit varmeforbrug?

 1. Skru ned for temperaturen – Du kan spare ca. 5% på dit varmeforbrug for hver 1 °C du sænker temperaturen i din bolig.
 2. Luft effektivt ud – Daglig udluftning er vigtigt for et godt indeklima. Gerne to-tre gange om dagen. Luft ud kortvarigt: 10 minutter er rigeligt. Men sørg til gengæld for, at lave et godt gennemtræk i hele din bolig, så udluftningen bliver så effektiv, som muligt. På den måde undgår du at lukke for meget varme ud.
 3. Sæt tætningslister op – Utætte vindueskarme og døre er ikke godt, hvis du vil have en lavere varmeregning. Det er nemt at komme problemet til livs med nye tætningslister, der sørger for, at du ikke spilder varme. Du kan selv sætte listerne op, og de gør en forskel for både dit varmeforbrug og dit indeklima.
 4. Indstil termostaterne ens i alle rum – Store temperaturforskelle i rummene i din bolig kan både skabe et dårligt indeklima og have indflydelse på din varmeregning. Er termostaterne indstillet ens, giver det en mere effektiv varmefordeling i dit hjem.
 5. Skift til energiruder – Bor du i en ejendom med gamle ruder, kan det betale sig at skifte dem ud for at spare på varmeforbruget. Selv ejendomme med energiruder kan få gavn af en udskiftning, hvis de er af ældre dato.
 6. Isoler varmerørene – Løber varmen i uisolerede rør i f.eks. bygningens kælder, kan hele ejendommen i mange tilfælde sænke varmeforbruget, hvis de bliver beklædt med rørskåle.
 7. Udskift varmeanlægget – Gasfyr så vel som fjernvarmeanlæg bliver mindre effektive, jo ældre de bliver. Er dit varmeforbrug steget over de sidste fyringssæsoner, er det en god idé at få en professionel vurdering af, om anlægget skal skiftes.
 8. Installer intelligente termostater – Ny teknologi kan hjælpe dig med at regulere varmeforbruget i dagens løb, så dine radiatorer skruer ned i dagtimerne på hverdage, hvor du alligevel ikke er hjemme. Med nye intelligente termostater på dine radiatorer, kan du optimere dit forbrug af varme.

Følg dit eget forbrug - og spar penge

I Brunatas app kan du følge med i dit forbrug af vand, varme og el og få alarmer, hvis dit forbrug er stigende. Det gør det både lettere og ikke mindst sjovere at være energieffektiv til gavn for miljøet – og samtidig er der en økonomisk gevinst at hente for dig.

Læs mere om Brunatas app her

Hvad er et normalt varmeforbrug?

Det er vidt forskelligt fra husstand til husstand, hvad et normalt varmeforbrug er. Det afhænger både af, hvordan din bolig bliver varmet op, men også af hvilken type bolig, du har. Bor du i lejlighed, vil dit forbrug typisk ligge mellem 60 og 100 kWh pr. m2 om året.

Hvor i bygningen, din lejlighed ligger, har også indflydelse på, hvor meget varme du bruger. Forbruget er mindst i lejligheder, der ligger i midten af bygningen, og størst i gavllejligheder og i stuelejligheder.

Hvordan får jeg et mere økonomisk varmeforbrug?

Der er flere ting du kan gøre, for at spare på varmen og samtidig have en behagelig temperatur inden døre i hele fyringssæsonen. Sørg for, at døre og vinduer er tætnede med tætningslister, hvis det trækker. Eller endnu bedre: Få gamle ruder skiftet ud med nye og varmebesparende energiruder.

Her på siden finder du flere gode råd til, hvordan du kan få et langt mere økonomisk varmeforbrug og spare penge på din varmeregning.