Offentlige

Klar til

nye visioner

Velkommen til den intelligente

stat og kommune

Hvis bæredygtighed, indeklima, overblik og ressourcebesparelser står højt på prioriteringslisten, når det gælder kommunens institutioner og arbejdspladser, så har Brunata et bud på løsningen. Et intelligent netværk der kan monitorere alt fra Co2 mængde og fugt i et klasselokale til defekte røgalarmer på rådhuset.

Bygningens indeklima

Er bygningen sund? Hvordan er luftfugtigheden og temperaturen? Få en løbende monitorering og se, om der er grund til at gribe ind.

Det oplevede indeklima

Hvordan er bygningen at opholde sig og arbejde i? Få direkte indblik i CO2 niveau, fugt, temperatur og andet, der kan påvirke f.eks. elever og lærere på en skole.

Automatisk vandspildskontrol

Opdag løbende toiletter og dryppende vandhaner i tide, så vandspild undgås.

Lækagemelding

Få en skaktalarm, i skjulte og gemte rørinstallationer, så eventuel lækage opdages i tide og vandskader undgås eller begrænses.

Sikring af varmtvandskvalitet

Få overblik over temperaturen i systemet, så varmtvandskomforten er i orden og så f.eks. legionella undgås.

Afkøling af fjernvarme

Værktøjer til at måle temperaturen på returvarme, så man kan sikre at energien udnyttes optimalt og CO2-udledning reduceres.

Vi er klar

til dialog

Hvilke drømme og ønsker har I for jeres kommune og for de enkelte institutioner? Har I konkrete udfordringer med indeklima og energiforbrug, der skal tages fat på? Eller tænker i frem i tiden mod den intelligente kommune, hvor der åbner sig helt nye teknologiske muligheder for at tænke i bæredygtighed og øget livskvalitet?

Vi er åbne for en dialog, lytte til jeres ønsker og komme med bud på mulige løsninger.

Kontakt os